Intentions arbete- en person

Användningsområde.
När du har ett negativt minne och vill checka vad den positiva intentionen är.

Förberedelse:
Tänk på ett negativt minne. Du behöver inte gå in i det för mycket, ha ett minimum innehåll. Från 1-10 hur negativt är detta minne? 10 är sämst och 1 väldigt lite. Gör en uppskattning.
Sätt dig på en plats du inte kommer att bli störd.
Sätt på filen. Du kan pausa om du tycker att det går för fort.
Efter kan du uppskatta vad siffran är från 1-10 och lägga märke till om något har förändrats.

Lycka till.

Intention för en person

 

 

<script type="text/javascript" src="http://www.formstack.com/forms/js.php?1397076-AFjKxwRISo-v3&jsonp"></script><noscript><a href="http://www.formstack.com/forms/?1397076-AFjKxwRISo" title="Online Form">Online Form - Constant Contact Signup Form</a></noscript><div style="text-align:right; font-size:x-small;"><a href="http://www.formstack.com/try-formstack?utm_source=h&utm_medium=jsembed&utm_campaign=fa&fa=h,1397076" title="HTML Form Maker">HTML Form Maker</a></div>