Förprogrammera reurser

 

Användningsområde.
När du vill uppnå eller åstakomma något viktigt i en nära framtid eller längre fram. Det kan vara en detalj eller en helhet.

Förberedelse:
Tänk på något du vill uppnå.
Sätt dig på en plats där du inte kommer att bli störd.
Sätt på ljudfilen. Du kan pausa om du tycker det går för fort.

Lycka till.

Ljudfil Resurs orginal 1